Difftravel nosaukums ir veidots no vārda atšķirīgs jeb citāds, pielāgots tūrisms cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti: dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, kā arī vecākiem cilvēki ar staigāšanas grūtībām, viņu draugiem un tuviniekiem.

Ekskursijās var piedalīties ikviens: ar vai bez invaliditātes.
Varam sastādīt maršrutu individuālajam braucienam. Šis ir sirds projekts. Mēs priecāsimies, ja jūs būsiet atpūtušies un priecīgi.

Šobrīd mēs piedāvājam ekskursijas līdz 24h bez nakšņošanas Latvijā un Lietuvā, Igaunijā, atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības centra un tūrisma likuma prasībām. Nākotnē, plānots veidot un piedāvāt ārzemju braucienus, kā arī mēs priecāsimies strādāt ar ārzemju viesiem Latvijā. Latvija ir skaista un zaļa zeme ar bagātu vēsturi un kultūru.

Projektu atbalsta Eiropas sociālais fonds: "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" Granta izsniedzējs: Finanšu institūcija ''Altum"

Par granta līdzekļiem ir iegūts busiņš un busiņa speciālais aprīkojums (lifts un stiprinājumi ratiņkrēsliem),divas algas 6 mēnešu garumā un neliela summa mārketinga izdevumiem. pirmajiem mēnešiem. Granta līdzekļi neparedz līdzfinansējumu ekskursijām. Ekskursijas klients apmaksā no sava finansējuma. 

Mēs esam sociālais uzņēmums. Mūsu mērķis ir radīt pakalpojumu mazāk aizsargātai personu grupai  un veidot uz izaugsmi vērstu sociālo uzņēmējdarbību,attīstot ilgtspējīgu pielāgotu tūrismu, gūt ienākumus un radīt jaunas darba vietas personām ar invaliditāti.

Par tuvākajiem ekskursiju braucieniem, lūdzu, jautāt zvanot vai rakstot. Plānu sastādām, bet pieredze rāda,ka cilvēku veselības stāvokļa dēļ, datumi un maršruti var mainīties. 


Atbalstītāji:

Pirkumu grozs