Tūrisms, kas pielāgots cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, kā arī cilvēkiem ar apgrūtinātām pārvietošanās iespējam.

Esam veikuši rūpīgu vides pieejamības izpēti un mūsu pārziņā ir plaša datubāze ar pakalpojumu sniedzējiem, parkiem, pastaigu maršrutiem, pilīm, muižām, ēdināšanas iestādēm un viesnīcām, kas atbilst cilvēku ar invaliditāti prasībām. Latvijā, veidotie maršruti ir izstrādāti, lai izjustu latvisko identitāti, novadu amatnieku meistarību un mīlestību pret savu darbu.

Piedāvājam ekskursijas nelielās grupās ar vienu vai vairākiem, pielāgotiem transportlīdzekļiem, kas būs aprīkoti ar pacēlāju un ratiņkrēslu stiprinājumiem. Tiek veidoti maršruti arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Ekskursijās var piedalīties ikviens!

Varam sastādīt maršrutu individuālajam braucienam. Šis ir sirds projekts. Mēs priecāsimies, ja jūs būsiet atpūtušies un priecīgi.

Projektu atbalsta Eiropas sociālais fonds: "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" Granta izsniedzējs: Finanšu institūcija ''Altum"